Όροι διαγωνισμού
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προς τη ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Για να μπορέσουμε νομίμως να κάνουμε την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων που απαιτείται για να συμμετάσχεις στον Διαγωνισμό, καθώς και για σου αποδώσουμε το δώρο εάν αναδειχθείς νικητής, θα χρειασθεί να μας δώσεις τα παρακάτω στοιχεία: το ονοματεπώνυμό σου, και το τηλέφωνο επικοινωνίας σου.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Έχω διαβάσει και συναινώ στη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων», παρέχεις τη συναίνεσή σου, υπό τους όρους του Διαγωνισμού και της παρούσας δήλωσης, για την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σου από τη Διοργανώτρια εταιρεία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομη­χανική Εταιρεία Γάλακτος Γαλακτοκομικών Προϊόντων και Παιδικών Τροφών» («ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.

Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεις κατόπιν συναίνεσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς: α) την αποτελεσματική διεξαγωγή και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σου σε αυτήν, β) τη δυνατότητα ταυτοποίησης και ενημέρωσής σου εάν αναδειχθείς νικητής, γ) τη διενέργεια της παράδοσης του Δώρου και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σου για τους σκοπούς απόδοσης του Δώρου, εάν αναδειχθείς νικητής και δ) τη δημοσίευση του ονοματεπωνύμου σου στο microsite του Διαγωνισμού, εάν αναδειχθείς νικητής.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου είναι η Διοργανώτρια εταιρεία ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων σου για τις ανάγκες του Διαγωνισμού θα γίνει από:

  • την εταιρεία Bold Ogilvy, η οποία έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής διεξαγωγής του Διαγωνισμού και τον συντονισμό της διαδικασίας παράδοσης των δώρων,
  • την εταιρεία Care Direct, η οποία έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
  • και από το ταξιδιωτικό πρακτορείο SKYLINES, στο οποίο θα διαβιβασθούν τα δεδομένα σου μόνο εάν αναδειχθείς νικητής, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της κατοχύρωσης και παράδοσης του δώρου και την ενδεχόμενη επικοινωνία για τον σκοπό αυτό, καθώς και για σκοπούς ταυτοποίησης των νικητών.

Τα δεδομένα σου δεν θα διαβιβαστούν σε περαιτέρω τρίτους αποδέκτες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα δεδομένα σου

Εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη ανάκληση της συναίνεσής σου, τα δεδομένα που μας παρέχεις θα διατηρηθούν:

  • από τη ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και την Bold Ogilvy για αρχειακούς λόγους έως τις 31.08.2024, ενώ εάν αναδειχθείς νικητής, έως την παρέλευση της προθεσμίας εξαργύρωσης των voucher στις 30.06.2025.
  • από την Care Direct έως τη λήξη της προθεσμίας κατοχύρωσης του δώρου στις 31.07.2024.

Τι δικαιώματα έχεις σε σχέση με τα δεδομένα σου

Έχεις τα δικαιώματα ενημέρωσης, εναντίωσης, διαγραφής, πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σου.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείς να τα ασκείς με αίτημά σου προς τη ΦΡΗΣΛΑΝΤΑΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, είτε ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com, είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668.

Περαιτέρω, εάν τυχόν θεωρείς ότι θίγονται τα δικαιώματά σου, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δ/νση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.

Πώς μπορείς να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου

Mπορείς να ανακαλέσεις τη συναίνεσή σου οποτεδήποτε, είτε ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com, είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα προ της ανάκλησής της. Η τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σου αυτονοήτως θα αναιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής σου στον Διαγωνισμό και τη δυνατότητα απόδοσης του Δώρου.